maandag, januari 30, 2006

Zakelijk VoIP gebruik verdrievoudigd

Eind 2004 maakte zo'n 2% van alle organisaties met meer dan 20 werknemers gebruik van Voice over IP, momenteel maakt immers ruim 6% gebruik van Voice over IP. Een toename in absolute aantallen van 1.000 tot ruim 3.300 organisaties. Dit blijkt uit de jaarlijkse Heliview Fixed Voice Monitor. Hierin worden alle trends en ontwikkelingen op het gebied telefonie oplossingen in de zakelijke markt gevolgd.

Voice over IP is nu duidelijk de hype voorbij en binnen afzienbare tijd zal een zeer groot deel van de zakelijke markt migreren. Immers bijna een kwart van de organisaties met meer dan 20 werknemers heeft concrete plannen. Veelal hebben de verantwoordelijke ICT managers al helder met welke aanbieders ze in zee gaan. Voor KPN betekent VoIP een migratiestroom vanuit de reguliere vaste telefonie oplossingen. Desalniettemin verwacht het merendeel van de organisaties zich tot KPN te wenden als het gaat om de implementatie van een Voice over IP oplossing.

De houding van veel ICT verantwoordelijken ten aanzien van Voice over IP is duidelijk veranderd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de hoge investeringen en de gedachte dat VoIP uitsluitend interessant zou zijn voor grotere bedrijven, redenen waren om niet verder te oriënteren. Op dit moment denkt 14% van de ICT verantwoordelijken direct aan kostenbesparing als Voice over IP wordt genoemd. Verder valt op dat voorheen het afwachten van de resultaten bij andere bedrijven een belangrijk argument was om VoIP niet te implementeren (21% van de redenen).

Momenteel is dit voor minder dan 5% van de organisaties het geval. Veel organisaties hebben zelf initiatief genomen en gekeken wat de mogelijkheden zijn. Ook al geeft 27% van de organisaties die geen VoIP gebruikt aan zich nog niet te hebben georiënteerd. Zo'n 26% geeft daarnaast aan tevreden te zijn met de huidige telefonie oplossing. Kijkend naar een gemiddelde van ruim EUR 9.000,- aan vaste telefoniekosten voor een organisatie van meer dan 20 werknemers, verwacht Heliview dat de komende twee jaar toch steeds meer de afweging zal worden gemaakt voor Voice over IP. Dit naast de al grote groep organisaties die reeds concrete plannen heeft op korte termijn. In dit kader organiseert Heliview 5 april aanstaande het tweejaarlijkse congres IP telefonie. Op deze dag komen zowel de technische- als de business aspecten van VoIP uitgebreid aan de orde.

Via Webwereld

Geen opmerkingen:

Een reactie posten